P 1 day ago on Jul 22, 2014 / h btobss / J btobss / u 20 notes
P 3 days ago on Jul 20, 2014 / h boysick / J chunpala / u 939 notes
#dbsk #ot5
P 4 days ago on Jul 18, 2014 / h princeowl / J kimnamjoos / u 2948 notes
P 1 week ago on Jul 10, 2014 / h chromabear / J yoonhoney / u 295406 notes